LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

LifeLong Learning Hungary Foundation


 

European Women Interactive Learning

A nõk interaktív tanulása Európában


A Lifelong Learning Magyarország Alapítvány projektpartnerként részt vesz az Európai Unió Lifelong Learning Programjának alprogramja, a Grundtvig Learning Partnership keretében finanszírozott Európai Nõi Interaktív Tanulás projektben.
A nemzetközi projekt célja, hogy olyan új, hatékony, nõknek szóló, interaktív, tehát nem a formális tanulási formákban használatos módszereket fejlesszenek ki, melyek egyrészt ösztönzik a nõket a tanulásra, másrészt pedig csökkentik a nõk marginalizációját a társadalomban és lehetõséget teremtenek számukra a feltörekvõ ágazatok munkaerõpiacán.

A nõk Uniós szinten hátránnyal szembesülnek a képességeiknek és végzettségüknek megfelelõ állások megtalálásában és abban, hogy úgy alakítsanak ki egyensúlyt a munkájuk, karrierjük és a családi életük között, hogy közben a munkahelyi státuszuk is megmaradjon. Ezt a problémát súlyosbítja, hogy a nõknek – különösen, miután már családot alapítottak, - kevesebb idejük jut arra, hogy továbbképezzék magukat, vagy bármilyen formájú felnõttoktatásban vegyenek részt.
A projekt célja ezeknek a problémáknak a megoldása, de legalábbis enyhítése azon keresztül, hogy a partnerek innovatív tanulási formákat hoznak létre, amelyek innovatív IKT eszkököket (köztük a web2-es lehetõségeket) és interaktív multimédiát használnak fel, és megfelelõ - az IKT eszközökhöz és a nõk tanulási stílusához egyaránt illõ - tanulási módszert alkalmaznak.
Ennek érdekében a projektpartnerek tervei a következõk:
- azonosítják azokat az IKT módszereket és eszközöket, amelyek alkalmasak, hogy motiválják és ösztönözzék a nõket arra, hogy különbözõ nem formális tanulási módok keretében tanuljanak,
- kulturális területen IKT eszközökre alapozott gyakorlati tanulási tapasztalatot biztosítanak nõknek, amelyet egy próba-tanfolyammal tesztelnek,
- szélesebb körben is terjesztik az így szerzett tapasztalatokat, aminek eredményeként több tanulási lehetõség jöhet majd létre.

A projekt során 6 ország – Görögország, Törökország, Olaszország, Franciaország, Norvégia és Magyarország - 7 intézménye mûködik majd együtt a következõ három évben, hogy egymást kiegészítõ képességeiket és erõforrásaikat egyesítve megvalósítsák a projekt céljait.

A projekt keretében az elsõ találkozót a görög fõvárosban, Athénban tartották 2011. február 3-4-ig, ahol a Lifelong Learning Magyarország Alapítványt a szakmai igazgató, Szalai Piroska képviselte. A projektpartnerek a találkozón megbeszélték a projekttevékenységek felosztását és ütemezését, illetve a soron következõ megbeszélésig elvégzendõ feladatokat.
A következõ találkozóra Budapesten kerül majd sor 2011. március 8-9-ig, a Nõk a tudományban és a technológiában címmel a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében, a Magyar Tudományos Akadémián 2011. március 6-8-ig megrendezésre kerülõ nemzetközi konferenciához kapcsolódva. A találkozón a partnerek a saját országukban összegyûjtött legjobb nem formális tanulási gyakorlatokat vitatják majd meg, hogy azok felhasználásával kialakíthassák saját, innovatív, IKT eszközöket is alkalmazó oktatási módszerüket.© Lifelong Learning Magyarország Alapítvány