Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

 
Széchenyi István Egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

 LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

Lifelong Learning Magyarország Alapítvány


 "TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK"
avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében

Tudományos Konferencia; Gyõr, 2010. április 14-én szerdán


 

Konferencia fõoldala

Fotoalbum

Fényképek

Program

Regisztráció

Formai követelmények

CD kiadvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent a konferencia CD tanulmánykötete!

 

Valamennyi tanulmány - amennyiben a jelentkezés elfogadásra kerül és a szerzõ a tanulmányát a formai követelményeknek megfelelõen idõre leadja - lektorált, CD tanulmánykötetben kerül publikálásra, amelyet a résztvevõk a konferencia napján kézhez kapnak.

Emellett a késõbbiekben, a készlet erejéig díjmentesen igényelhetõek!

A kötetek szétosztásánál elõnyben részesülnek, akik vállalják,
hogy véleményük megosztásával (internet alapú kérdõívek kitöltésével), további anonim kutatásainkban is részt vesznek.

Aki érdeklõdik a CD kiadvány iránt, kérem szándékát e-mailben jelezze a
gyor2010@lifelonglearning.hu e-mail címen.

A konferencia szekciói:

    • menedzsment
    • gazdaság
    • regionalitás
    • interdiszciplináris

 

Szekciónként a legjobbnak ítélt tanulmányokból a szerzõknek lehetõsége lesz összefoglalót megjelentetni a CEO Magazinban.

 

 

 

 

Üdvözlettel:

Prof. dr. Rechnitzer János
a Széchenyi István Egyetem rektor helyettese és a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetõje

Prof. dr. Józsa László
a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja

Szalai Piroska

Lifelong Learning Magyarország Alapítvány
szakmai igazgatója

A konferencia védnöke és szponzora:


Stratégiai partnerek:


Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottsága


MTA Veszprémi Területi Bizottsága

Média támogató:


vezetéstudományi szakfolyóirat

 A rendezvényt támogatta az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3-08/1-2008-0011 számú, Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen címû projektje. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 Szervezõk: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Lifelong Learning Magyarország Alapítvány