Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

 
Széchenyi István Egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

 LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

Lifelong Learning Magyarország Alapítvány


 "TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK"
avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében

Tudományos Konferencia; Gyõr, 2010. április 14-én szerdán


 

Konferencia fõoldala

Fotoalbum

Fényképek

Program

Regisztráció

Formai követelmények

CD kiadvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formai követelmények

A formai követelmények .doc formátumban is letölthetõek!

 • A tanulmány elejére öt soros magyar nyelvû összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését.
 • A szöveget elektronikusan, A/4 méretben kérjük leadni, Times New Roman betûtípussal 1,5-es sortávval, 12-es betûmérettel, sorkizártan. (MS WORD - ben lementve.)
 • A margók alul, felül, jobb és bal oldalon 2,5 cm-esek legyenek, az élõfejet és élõlábat kérjük, hagyják üresen! Az egyes bekezdések közötti külön sort, sorközt kérjük, hagyják el.
 • A tanulmány terjedelme maximum 10 oldal legyen.
 • Kb. 10-15 soros rövid, angol nyelvû összefoglalót kérünk a tanulmány magyar nyelvû összefoglalója elé írni.
 • A táblázatokat megfelelõen formázva a szövegbe építve kérjük. Folyamatos számozással ellátva, címet az ábra fölé, középre igazítva, félkövér 10-es betûmérettel.
 • Az ábrákat (pl. térképek, rajzok, diagramok) megfelelõen formázva a szövegbe építve kérjük.
 • Folyamatos számozással ellátva, címet az ábra fölé, középre igazítva, félkövér 10-es betûmérettel.
 • Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítésû az adott ábra, akkor a "Forrás: Saját szerkesztés. ill. Saját számítás." megnevezést kell használni. 10-es betûmérettel.
 • A hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerzõ nevét és a kiadás évét zárójelbe téve. Pl. (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. Pl. (Conti1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, hanem csak a fent leírt formában kerüljenek a szövegbe. Minden hivatkozott mû szerepeljen a szöveg végi irodalomjegyzékben!
 • A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a fõszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.
 • A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következõ alapformákban:
  Könyv: szerzõ (megjelenés éve) A mû címe. a kiadó neve, a kiadás helye.
  Folyóiratcikk: szerzõ(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. - A folyóirat neve. (Az évfolyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezdõ és befejezõ oldalszáma.
  Gyûjteményes kötetben szereplõ cikk: szerzõ(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. Szerkesztõ(k) neve (szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.) A gyûjteményes kötet címe. a kiadó neve, kiadás helye. a hivatkozott írásmû kezdõ és befejezõ oldalszáma.

  Példák:

  Cronauge, U. (1992) Kommunale Unternehmen. Erich Schmidt Verlag, Berlin.

  Alchian, A.-Demsetz, II. (1972) Production, information costs and economic organisation. - America Economic Review. 775-795. o.

  Péteri G. (1991) Az önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya, finanszírozási kérdések. - Kozma T. (szerk.) Önkormányzat és iskola. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 122-154. o.


Kéréseink figyelembe vételét elõre is köszönjük!

Szerkesztõség

A konferencia védnöke és szponzora:


Stratégiai partnerek:


Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottsága


MTA Veszprémi Területi Bizottsága

Média támogató:


vezetéstudományi szakfolyóirat

 A rendezvényt támogatta az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3-08/1-2008-0011 számú, Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen címû projektje. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 Szervezõk: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Lifelong Learning Magyarország Alapítvány