Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

 
Széchenyi István Egyetem
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

 LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

Lifelong Learning Magyarország Alapítvány


 "TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK"
avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében

Tudományos Konferencia; Gyõr, 2010. április 14-én szerdán


 

Konferencia fõoldala

Fotoalbum

Fényképek

Program

Regisztráció

Formai követelmények

CD kiadvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCIA FELHÍVÁS

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara, a

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, és a

Lifelong Learning Magyarország Alapítvány közös szervezésében rendezi meg

Tudományos Konferenciáját
Gyõrben, 2010. április 14-én szerdán

"TANULÁS - TUDÁS - GAZDASÁGI SIKEREK"
avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében

címmel, melyre szeretettel meghívja a téma iránt bármely megközelítésben elkötelezett kutatókat, oktató kollégákat, PhD-hallgatókat, és a témával foglalkozó szakembereket a gyakorlati élet más területeirõl.

 Az elõadások listája már letölthetõ .pdf formátumban!

A jelentkezés már lezárult!

A konferencia célja: fórumot teremteni a menedzsment, a gazdaság bármely területén kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek számára, hogy kicseréljék gondolataikat, új eredményeiket megvitassák.

Konferencia felhívás letöltése (.doc)


Plenáris ülés elõadói:

Köszöntõ:
Dr. habil. Bencsik Andrea
a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának docense

Prof. dr. Rechnitzer János
a Széchenyi István Egyetem rektor helyettese és a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetõje
elõadás címe: Regionális és lokális menedzsment

Prof. dr. Józsa László
a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja
elõadás címe: Elhúzódó válság- marketing következmények

Dr. habil. Noszkay Erzsébet
MTA Vezetés és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottságának elnöke
elõadás címe: Turbulens kihívások – „inverz” megoldások a tudástõke fejlesztésében

Alois Kauer
Audi Akademie Hungaria Kft. ügyvezetõ igazgatója
elõadás címe: Rendszerszemléletû vezetés (Systemische Beratung)

 

A konferencia szekciói:

    • menedzsment
    • gazdaság
    • regionalitás
    • interdiszciplináris

Megközelíthetõség!
Az Egyetemen nagyszabású beruházás folyik, ami a parkolást és a közlekedést is érinti.
Kérjük és javasoljuk, hogy parkolásra az egyetemi campus északi részén (a sportcsarnok és a laboratóriumi épületek mögötti), illetve a kollégiumok Mosoni-Duna felöli oldalán kialakított parkolókat használják!
Térkép megjelenítése

Helyszín:
Széchenyi István Egyetem, 9026 Gyõr, Egyetem tér 1.

 

Üdvözlettel:

Prof. dr. Rechnitzer János
a Széchenyi István Egyetem rektor helyettese és a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetõje

Prof. dr. Józsa László
a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja

Szalai Piroska

Lifelong Learning Magyarország Alapítvány
szakmai igazgatója

A konferencia védnöke és szponzora:


Stratégiai partnerek:


Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottsága


MTA Veszprémi Területi Bizottsága

Média támogató:


vezetéstudományi szakfolyóirat

 A rendezvényt támogatta az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3-08/1-2008-0011 számú, Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen címû projektje. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 Szervezõk: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar - Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Lifelong Learning Magyarország Alapítvány