LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

LifeLong Learning Hungary Foundation


Sajtószoba - Press Room
Sajtóközlemények

(Az oldal frissítése folyamatban...)



Újságírói regisztráció itt!

Sajtóközlemény:

  2009. január

Szakképzési hozzájárulás a lifelong learning szolgálatában projektünkrõl:

Egy ország versenyképessége a lakosság képzettségének versenyképességén is múlik. Az egész életen át tartó tanulás gyakorlata -melynek része a felnõttképzés is- hazánkban még gyermekcipõben jár. Magyarországon a felnõtt korú lakosság képzésekben történõ részvétele (3,8%) kevesebb, mint az EU átlag (10%) fele. A felnõttképzés támogatásának állami kerete a szakképzési hozzájárulás rendszere.

Ezért indított "A szakképzési hozzájárulás a lifelong learning szolgálatában" címmel kutatási programot a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány. A projekt célja, hogy a kutatások alapján az érintett résztvevõkkel -panelbeszélgetések keretében- megvitassa, hogy miként lehet eszközként felhasználni a szakképzési hozzájárulást az egész életen át tartó tanulásban. A legfõbb kérdés az, hogy milyen irányban lehetne tovább fejleszteni az eszközt, hogyan teljesítenek a külföldi rendszerek és milyen megoldásokat lehetne integrálni a magyar szakképzés rendszerébe, hogy javítható legyen a hazai munkaerõ felkészültsége. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott program egy asztalhoz ülteti a munkáltatók, a szakképzési szakértõk és a döntéshozók képviselõit.

Hogyan mûködik a szakképzési hozzájárulás a gyakorlatban?

Egy munkáltatónak, vagy nem általányadozó egyéni vállalkozónak, akinek az éves bruttó bérköltsége x Ft, ennek az összegnek az 1,5%-át a Szakképzési Alapba kötelezõen be kell fizetnie. A vállalat a Szakképzési Alapba kötelezõen fizetett összeg 60 illetve 33%-a erejéig munkavállalói szakképzésérõl gondoskodhat, vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet által kijelölt intézményt támogathatja.

2004-ben az APEH adatai alapján közel 50 milliárd Ft volt a szakképzési hozzájárulási kötelezettség összege, ebbõl 51,57% képzésére be is folyt a Szakképzési Alapba. A fennmaradó hányadból: 4 milliárdot használtak fel gyakorlati képzésekre, 15 milliárdot fejlesztési támogatásokra és csak 4,7 milliárd Ft-ot saját dolgozóik képzésére.

Mennyire hasznos a szakképzési hozzájárulás rendszere?

A szakképzési hozzájárulás sok vállalatnál a fejlesztést szolgáló mûhelyek, a munkatársak és a vállalat versenyképességét javító képzések fedezetéül szolgál, ezáltal a munkahelyeket megtartó, akár újakat is teremtõ gyakorlatról van szó. A szakképzési hozzájárulásból adott támogatás segíti sok esetben a szakképzési, felsõoktatási intézményeket a technológiai, kutatási hátterük fejlesztésében is. Az Alapítvány programjának lényege, hogy kiderítse: ezt a rendszert hogyan lehet még hasznosabbá tenni.

 

Melléklet 1.

Mit jelent a szakképzési hozzájárulás hatályos szabályozása?

A szakképzési hozzájárulás egy, az alkalmazottakat foglalkoztatók számára kötelezõen befizetendõ tétel az állami Szakképzési Alapba. Egyúttal a szakképzési hozzájárulás intézménye biztosítja azt a lehetõséget minden munkáltató számára, hogy az általa kifizetett éves bruttó munkabér 1,5%-át kitevõ szakképzési hozzájárulásából a fizetendõ járulék meghatározott százalékát saját munkavállalói képzésére, vagy egy-egy szakképzõ intézmény támogatására fordítsa.

A szakképzési hozzájárulás szabályozásában 2007. január 1-tõl életbelépett változások alapján a mikro-és kisvállalkozások a fizetendõ járulék maximum 60%-át , egyéb hozzájárulásra kötelezettek a fizetendõ járulék legfeljebb 33%-át fordíthatják saját munkavállalóik képzésére. A hozzájárulást szabályozó 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet értelmében az elszámolható költségek mértéke képzésben résztvevõnként és óránként nem haladhatja meg a kötelezõ legkisebb munkabér 12%-át, a képzés minimális idõtartama 20 óra kell hogy legyen, annak az Európai Unió tagállamainak területén kell megvalósulnia. A hozzájárulás csak a FAT által akkreditált intézmények képzésein vehetõ igénybe.

A 13/2008. SZMM rendelet azon cégeket is érinti, amelyek a képzés fejlesztésének támogatására is áldoznak. A korábbiakhoz képest a különbség az, hogy ezentúl csak a rendeletben megjelölt intézményeket tudják támogatni. Ezen szakképzési hozzájárulások nyilvántartását, beszedését, ellenõrzését, valamint a pénzügyi garanciák érvényesítését a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (NSZFI) végzi.

A támogatások, vagy a képzésre fordított összegek nem vállthatják ki a szakképzési hozzájárulás teljes összegének befizetését: annak egy részét, az éves bérköltség 1,5 százalékának 20 százalékát mindenképp be kell fizetni a vállalatnak, míg a fennmaradó részt lehet a vállalat nagyságához mérten felhasználni.

 

Melléklet 2.

A LifeLong Learning Magyarország Alapítvány

Mit jelent a LifeLong Learning?
Az Alapítvány nevében szereplo lifelong learning kifejezés az élethosszig tartó tanulás, az egész életet végigkíséro tanulási lehetoségek biztosítását, az emberi önnevelo, önoktató, önképzo képesség fejlodésének elosegítését jelenti.

Mi a LifeLong Learning jelentõsége Magyarországon?
Mint minden ország, így Magyarország számára is fontos, hogy lakosai magas szinten képzett, hivatásukat elkötelezetten végzõ, tájékozott (európai) polgárok legyenek. Magyarország stratégiai erõforrásainak jelentõs részét is saját lakosai jelentik: az egyének versenyképes felkészültsége, az ország versenyképességét is javítja.

Mi tehet egy alapítvány?
Úgy gondoljuk, nagyon sokat. A LifeLong Learning Magyarország Alapítvány célja az élethosszig tartó tanulás ügyének elosegítése, ennek keretében az ilyen képzések, oktatások és tanácsadások támogatása és fejlesztése. A fenti stratrégiai cél érdekében az Alapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja, illetve támogatja pénzügyileg és egyéb módokon:
-A magas szintû foglalkoztathatósághoz illetve a versenyképes munkaeõ-piaci jelenléthez szükséges kompetenciák, készségek és tudás megszerzésének elõsegítése a teljes felnõtt lakosság részére,
- A foglalkoztatási feszültségek csökkentése és a munkanélküliség megeõzésének érdekében felnõttképzési rendszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása, felnõttek számára képzések és továbbképzések szervezése
- A felnõttképzésben oktatási és szervezési feladatokat ellátó személyek számára képzések és továbbképzések szervezése saját oktatási hálózat útján
- Az életkoruk, fogyatékosságuk, kisebbséghez való tartozásuk vagy egyéb más okból hátrányos helyzetûek és a nõk munkában tartásának illetve munkaerõ-piaci reintegrációjának elõsegítése,
- Felnõttképzéssel kapcsolatos szakmai anyagok kidolgozása, képzési és fejlesztési anyagok összeállítása, külföldi kiadványok fordítása, hazai viszonyokra történõ adaptálása, új módszerek elterjesztése,
- Oktatási, képzési, tanulással kapcsolatos és más szakkiadványok kiadása,
- Rendezvények szervezése, illetve az alapítvány célját segítõ tevékenységek összehangolása, koordinálása, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése
- Speciális kutatási, humánerõforrás fejlesztési projektek indítása és részvétel más szervezetek ilyen projektjeiben
- Kapcsolatok ápolása olyan más szervezetekkel, amelyek az Alapítvány céljaival azonos irányú tevékenységet végeznek, különösen az Európai Unió szakosított szervezeteivel

 

 További információt talál az Alapítány honlapján: www.lifelonglearning.hu illetõleg a info@lifelonglearning.hu emailcímen.

 A rendezvénysorozat fõvédnöke:

MÁV Zrt.

 

A projekt támogatója:

A program megvalósulását az
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
a Munkaerõpiaci Alapból támogatja.
 

 

 

Az Szhj kutatás partnerei:


Az Szhj kutatás médiapartnerei:

 

 

 


© Lifelong Learning Magyarország Alapítvány